Rusza rekrutacja!

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta!Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:*Osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: osoby niepracujące w wieku 15 lat i więcej osoby bezrobotne lub bierne zawodowo osoby zamieszkujące …