Zajęcia z grupowego poradnictwa zawodowego (grupa VIII)

W ostatnich kilku dniach uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy VIII wzięli udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te zostały podzielone na 2 spotkania po 7 godzin.

Głównym celem zajęć było przygotowanie uczestników na kolejne formy wsparcia, którymi będą między innymi spotkania z pośrednikiem pracy czy też bezpłatne szkolenia zawodowe.

Zakres tematyczny zajęć:

1) Planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych

2) Wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych

3) Rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy

4) Kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/