„Nowe formy aktywności”: Zajęcia z coachingu (grupa IV i V)

W dniu dzisiejszym kolejne osoby biorące udział w projekcie „Nowe formy aktywności” przystąpią do spotkań z coachingu. Na każdego z uczestników przewidziane zostały dwa spotkania po dwie godziny, a zajęcia będą odbywały się w miejscowości Rutki – Kossaki (województwo podlaskie).

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

  1. usuwanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów
  2. przyjmowanie odpowiedzialności za aktywne kształtowanie przyszłości
  3. wypracowanie planowanych do osiągnięcia efektów długoterminowych
  4. podejmowanie świadomych decyzji życiowych.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/