Uczestnicy z grupy VII wezmą udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego

Kolejni uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” w najbliższych dniach będą mieli okazję realizować grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. Zajęcia te będą odbywać się w Zambrowie (województwo podlaskie) w terminie od 11.08 do 16.08.

Wsparcie to ukierunkowane jest na własne planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/