„Nowe formy aktywności”: Realizacja projektu przedłużona do końca 2022 roku

Realizacja projektu „Nowe formy aktywności” została wydłużona do 31.12.2022r. Zwiększona została również ilość uczestników mogących wziąć udział w projekcie, początkowo było to 60 osób, a teraz jest to 80 osób.

Dodatkowymi uczestnikami projektu mogą pozostać osoby uciekające z terytorium Ukrainy od 24.02.2022, niepracujące w wieku 15 lat i więcej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w gm. Powiatu: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego ( Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto) wysokomazowieckiego (Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie), zambrowskiego (Rutki, Zambrów) .