Fundacja Instytut Edukacji

poznaj nasze cele i sposób działania

Nasze cele

Fundacja koncentruje się na:
a) podejmowaniu działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
b) działalności edukacyjnej w zakresie rozwoju świadomości obywateli i angażowania społeczeństwa w rozwój gospodarczy,
c) wspomaganiu oraz promowaniu wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego… zobacz więcej

Nasze działania

Fundacja realizuje cele poprzez:
a) informowanie, promocję, szkolenia oraz doradztwo,
b) wymianę doświadczeń i informacji między różnymi sferami życia gospodarczego i partnerami zarówno w kraju, jak i za granicą,
c) wsparcie w budowaniu potencjału zarówno kadrowego, jak i technicznego niezbędnego do badań rozwojowych, transferu technologii, innowacyjnych rozwiązań… zobacz więcej

Realizujemy Projekt "AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA"

sprawdź, co u nas słychać

Aktualności