„Nowe formy aktywności”: Realizacja projektu przedłużona do maja 2023 roku

W związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu „Nowe formy aktywności” rusza kolejny etap rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż czas realizacji projektu został przedłużony do 31 maja 2023 roku.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • osoby niepracujące w wieku 15 lat i więcej
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
  • osoby zamieszkujące w gm. Powiatu: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego ( Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto), wysokomazowieckiego (Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie), zambrowskiego (Rutki, Zambrów).
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia

    Kryteria obligatoryjne:
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej
  • osoby korzystające z POPŻ

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres zamieszkania. O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!

Więcej informacji wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/