„Nowe formy aktywności”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy IV i V

W ostatnich dniach kolejni uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Celem tych spotkań było pozyskiwanie przez uczestników projektu informacji o ofertach pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy UP a pracodawcą.

Podczas spotkań Uczestnicy Projektu przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej, pozyskali także umiejętności konieczne do sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Spotkania realizowane w ramach projektu miały także na celu wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, również w sytuacji utraty zatrudnienia.