Szkolenie zawodowe dla kolejnych uczestników projektu (grupa VII i VIII)

Uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy VII i VIII są właśnie pod koniec realizacji bezpłatnych szkoleń zawodowych, które odbywają się w Zambrowie (grupa VII) oraz w miejscowości Kłopoty-Bujny (grupa VIII).

Głównym celem szkoleń jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Oba szkolenia zakończą się egzaminami i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy mogą liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/