„Nowe formy aktywności”: Szkolenia zawodowe dla uczestników z grupy IV oraz V

W jutrzejszym dniu kolejni uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” ukończą realizację bezpłatnych szkoleń zawodowych. Zajęcia odbywały się przez ostatnie dwa tygodnie w miejscowości Rutki-Kossaki (województwo podlaskie), a tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane z szeroko pojętą gastronomią,

Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów, którzy podzielili się swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem, które nabywali przez lata pracując w topowych restauracjach w Polsce. W trakcie jutrzejszych zajęć uczestnicy przystąpią do egzaminu końcowego, co będzie wiązało się z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji. Ponadto na czas realizacji powyższej formy wsparcia każda z osób biorących udział w zajęciach mogła liczyć na stypendium szkoleniowe czy też zwrot kosztów dojazdu.