Rusza rekrutacja!

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta! Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: 1)  Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia i/lub o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub …