• Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.08.2022
 • Obszar realizacji projektu: – Gminy powiatów: radomskiego (Gózd, Iłża – obszar wiejski i miasto, Jednia-Letnisko, Przytyk, Skaryszew – obszar wiejski i miasto, Wierzbica, Wolanów), szydłowieckiego (Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec – obszar wiejski i miasto), przysuskiego (Borkowice, Odrzywół, Przysucha – obszar wiejski i miasto, Rusinów, Wieniawa), lipskiego (Chotcza, Ciepielów, Lipko – obszar wiejski i miasto), sokołowskiego (Jabłonna Lacka), łosickiego ( Łosice – obszar wiejski i miasto, Platerów).
 • Dofinansowanie projektu z UE: 932 816,25 zł


Fundacja Instytut Edukacji realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wygraj życie !”.

CEL PROJEKTU/GRUPA DOCELOWA

Głównym celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia przez 72 UP(44K i 28M) zamieszkujących (zg.z KC) na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonych w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego z powiatu: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, lipskiego, w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby ,z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022.

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ:

 • 72 UP – 100 % osoby zamieszkujące woj. Mazowieckie – radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, lipskiego
 • 11 UP os. z niepełnosprawnościami
 • 72 UP osoby wielokrotnie wykluczone
 • 72 UP os. korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej
 • 35 UP os. korzystające z POPŻ
 • 22 UP os. bierne zawodowo
 • 50 UP os. bezrobotne

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Wygraj życie!” realizowany jest przez FUNDACJĘ INSTYTUT EDUKACJI w okresie od 01 września 2021 do 31 sierpnia 2022 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od września 2021 do lutego 2022r.

ZADANIE REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • zad. 1 – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji
* zajęcia indywidualne z psychologiem – 1 spot x 1h/os, zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 1 spot x 1h/os
 • zad. 2 – COACHING INDYWIDUALNY
  * zajęcia indywidualne z coachem – 6h/os – 6 spot x 1h/os, 2 spot./m-c
 • zad. 3 – TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  * zajęcia grupowe z coachem – 16h/os – 4 spot x 4h/os – 6 grup
 • zad. 4 – KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
* zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy – 6 spot x 1h/os
 • zad. 5 – SZKOLENIA ZAWODOWE
* zajęcia grupowe – 120h/gr
 • zad. 6 – STAŻE ZAWODOWE
* 3 miesiące dla 36UP

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia
 • Catering na zajęcia grupowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat nadający kwalifikację po szkoleniu
 • Ubezpieczenie NNW na staż
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Do biura projektu – Al. Jana Pawła II 2, 08-304 Wirów
W formie elektronicznej na adres: wz@instytut-edukacji.org
Wszelkie informacje na temat projektu udzielane będą pod numerami telefonów:  663-031-704, 693-160-932

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Podsumowanie projektu „Wygraj życie!”

Fundacja Instytut Edukacji zakończyła realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Wygraj życie !”. Głównym celem projektu była wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia przez 72 UP (44K i

Czytaj dalej »