Podsumowanie projektu „Wygraj życie!”

Fundacja Instytut Edukacji zakończyła realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Wygraj życie !”.

🚫 Głównym celem projektu była wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia przez 72 UP (44K i 28M) zamieszkujących (zg.z KC) na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonych w mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego z powiatu: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i lipskiego.

👫 Dzięki dedykowanej ścieżce reintegracji, opracowanej indywidualnie dla każdej osoby, uwzględniającej diagnozę sytuacji problemowej, zasoby, potencjał, predyspozycje i potrzeby, udało nam się osiągnąć znaczące rezultaty.

A nie, to duży błąd. Nam się przecież nie udało, my sobie na to zapracowaliśmy! 😉

#FIE#FundacjaInstytutEdukacji#projekt#WygrajŻycie#aktywność#społeczeństwo