„Aktywna droga włączenia” nr RPDS.09.01.01-02-0074/18
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie na lata 2014-2020

 • Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Partner – Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Pięknej 56 A lok. 3.
 • Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. – 31.12.2020 r.
 • Obszar realizacji projektu: woj. dolnośląskie.
 • Wartość projektu: 412 199,00
 • Dofinansowanie projektu z UE: 391 588,05 (w tym: 350 368,15 ze środków unijnych i 41 219.90 ze środków z budżetu państwa).

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

DLA KOGO JEST TEN PROJEKT?

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego, w szczególności poszukujemy osoby:

 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • zajęcia indywidualne psychologiczne,
 • zajęcia grupowe psychologiczne,
 • zajęcia indywidualne z coachem,
 • zajęcia indywidualne z doradca zawodowym,
 • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe,
 • możliwość podjęcia pracy.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • w 100% darmowe szkolenie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera,
 • stypendium szkoleniowe,
 • certyfikat,
 • darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • staż zawodowy.

AKTUALNOŚCI

 • AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: UCZESTNICY PROJEKTU ZAKOŃCZYLI STAŻE ZAWODOWE Informujemy, że zakończyły się trzymiesięczne staże dla szesnastu Uczestników  projektu ”Aktywna droga włączenia”. Podczas staży zawodowych Uczestnicy nabyli odpowiednie doświadczenie zawodowe. Gratulujemy i życzymy sukcesów w rozwoju kariery zawodowej! Fundacja …
 • REALIZUJEMY ZAJĘCIA Z COACHEM W RAMACH PROJEKTU Informujemy, że trwają  indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy dla Uczestników projektu” Aktywna droga włączenia”. Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to zajęcia indywidualne psychologiczne, zajęcia grupowe psychologiczne, zajęcia …
 • AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: TRWA PRACA Z COACHEM Informujemy, że rozpoczynają się   indywidualne zajęcia z coachem dla kolejnych  Uczestników projektu” Aktywna droga włączenia”. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 lat i …
 • AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: RUSZAJĄ STAŻE ZAWODOWE Informujemy, że szesnastu Uczestników Projektu „Aktywna droga włączenia” od dnia 01.02.20202 r.  rozpoczynają udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym, podczas którego nabędą odpowiednie doświadczenie zawodowe. Czekamy na koleje osoby, które rozpoczną …
 • KOLEJNE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z POŚREDNIKIEM PRACY To już kolejna grupa Uczestników projektu, którzy rozpoczynają indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Aktywna droga włączenia”. Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego …
 • AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: 80-GODZINNE SZKOLENIE ZAWODOWE Informujemy, że kolejne grupy uczestników projektu „Aktywa droga włączenia” rozpoczynają  uczestnictwo w 80-godzinnym szkoleniu zawodowym. Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, po zdaniu egzaminu zewnętrznego. Termin szkolenia: 13.01.2019 – …
 • POŚREDNICTWO PRACY W PROJEKCIE „AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA” Realizujemy formę wsparcia aktywizacji zawodowej jaką są indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy. Właśnie trwają zajęcia dla Uczestników projektu „Aktywna droga włączenia”. Uczestnikom projektu zapewniamy ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w …
 • OSTATNIE SPOTKANIA Z DORADCĄ W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA” Informujemy, że w styczniu odbywają się ostatnie indywidualne spotkania z doradca zawodowym w ramach projektu „ Aktywna droga włączenia” . Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w …
 • KOLEJNY UCZESTNICY PROJEKTU „AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA” ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY To już kolejna grupa Uczestników projektu, którzy rozpoczynają indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Aktywna droga włączenia”. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób …
 • AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY Informujemy, że rozpoczęły się  indywidualne zajęcia uczestników projektu „Aktywna droga włączenia” z pośrednikiem pracy. Projekt realizujemy na terenie województwa dolnośląskiego i do jego mieszkańców kierujemy formy wspierania aktywizacji zawodowej. Wszystkie prowadzone …