AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: 80-GODZINNE SZKOLENIE ZAWODOWE

Informujemy, że kolejne grupy uczestników projektu „Aktywa droga włączenia” rozpoczynają  uczestnictwo w 80-godzinnym szkoleniu zawodowym. Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, po zdaniu egzaminu zewnętrznego.

Termin szkolenia:
13.01.2019 – 27.01.2019 – grupa II

13.01.2019 – 27.01.2019 – grupa III

13.01.2019 – 27.01.2019 – grupa IV

Życzymy sukcesów w nauce!

Informujemy także, że na bieżąco trwają indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy uczestników projektu „ Aktywna droga włączenia”.