OSTATNIE SPOTKANIA Z DORADCĄ W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA”

Informujemy, że w styczniu odbywają się ostatnie indywidualne spotkania z doradca zawodowym w ramach projektu „ Aktywna droga włączenia” .

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 i więcej lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego.

W ramach projektu „Aktywna droga włączenia” zapewniamy wsparcie takie jak:

  • zajęcia indywidualne psychologiczne,
  • zajęcia grupowe psychologiczne,
  • zajęcia indywidualne z coachem,
  • zajęcia indywidualne z doradca zawodowym,
  • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
  • szkolenia zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże zawodowe,
  • możliwość podjęcia pracy.


Wszystkie prowadzone w ramach projektu formy wsparcia są całkowicie bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera, stypendium szkoleniowe, certyfikat, darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia i staż zawodowy.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.