KOLEJNY UCZESTNICY PROJEKTU „AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA” ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

To już kolejna grupa Uczestników projektu, którzy rozpoczynają indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Aktywna droga włączenia”.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego. W szczególności dla osób:

 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych,
 • biernych zawodowo,
 • powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to:

 • zajęcia indywidualne psychologiczne,
 • zajęcia grupowe psychologiczne,
 • zajęcia indywidualne z coachem,
 • zajęcia indywidualne z doradca zawodowym,
 • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe,
 • możliwość podjęcia pracy.

Wśród korzyści dla Uczestników projektu „Aktywna droga włączenia” należy wymianieć w 100% darmowe szkolenie, ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera, stypendium szkoleniowe, certyfikat, darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz staż zawodowy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.