REALIZUJEMY ZAJĘCIA Z COACHEM W RAMACH PROJEKTU

Informujemy, że trwają  indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy dla Uczestników projektu” Aktywna droga włączenia”.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to zajęcia indywidualne psychologiczne, zajęcia grupowe psychologiczne, zajęcia indywidualne z coachem, zajęcia indywidualne z doradca zawodowym, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe i możliwość podjęcia pracy.

Wśród korzyści dla Uczestników projektu „Aktywna droga włączenia” należy wymianieć w 100% darmowe szkolenie, ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera, stypendium szkoleniowe, certyfikat, darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz staż zawodowy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.