KOLEJNE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z POŚREDNIKIEM PRACY

To już kolejna grupa Uczestników projektu, którzy rozpoczynają indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Aktywna droga włączenia”.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.