AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: UCZESTNICY PROJEKTU ZAKOŃCZYLI STAŻE ZAWODOWE

Informujemy, że zakończyły się trzymiesięczne staże dla szesnastu Uczestników  projektu ”Aktywna droga włączenia”. Podczas staży zawodowych Uczestnicy nabyli odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w rozwoju kariery zawodowej!

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.