CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE!

Szukasz możliwości bezpłatnego podniesienia swoich kwalifikacji? W projekcie „Nowa droga do włączenia” czekają na Ciebie diagnoza Twoich indywidualnych potrzeb i potencjału, opracowanie ścieżki reintegracji, trening umiejętności społecznych i coaching indywidualny, …