Szkolenie zawodowe dla grupy 4

Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Nowa droga do włączenia” należący do grupy 4 rozpoczną kolejną formę wsparcia, a mianowicie bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Sprzedawca z obsługą klienta”.

Szkolenie to zostanie podzielone na 10 spotkań, a jego czas trwania wyniesie łącznie 80 godzin. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zostanie potwierdzone odpowiednim certyfikatem, a nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji zostanie zweryfikowane poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/projekty-nowa-droga-do-wlaczenia/