Koniec realizacji projektu „Nowa droga do włączenia”

Z wielką radością informujemy, iż zgodnie z założeniami aż 40 osób ukończyło swój udział w projekcie „Nowa droga do włączenia”, który realizowany był przez ostatnie kilkanaście miesięcy na terenie województwa mazowieckiego.

Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych formach wsparcia, którymi były między innymi zajęcia mające na celu diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, spotkania z pośrednikiem pracy czy też bezpłatne szkolenia zawodowe.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym!

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/projekty-nowa-droga-do-wlaczenia/