Uczestnicy projektu rozpoczynają bezpłatne szkolenie zawodowe!

Z wielką radością informujemy, że uczestnicy projektu „Nowa droga do włączenia” w najbliższym czasie rozpoczną szkolenie zawodowe z zakresu „Sprzedaż internetowa z elementami e-marketingu”. Szkolenie zostanie podzielone na dziesięć kilkugodzinnych spotkań i potrwa do 2 lipca 2021 roku.

Tematyka szkolenia została dobrana do predyspozycji wskazanych przez Psychologa i Doradcę zawodowego zgodnie z opracowaniem Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla województwa mazowieckiego i powiatów obszaru realizacji. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji zostanie potwierdzone certyfikatem, a nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie egzaminu zawodowego.

Więcej informacji na temat projektu tutaj.