Staże zawodowe dla uczestników projektu

Informujemy, że uczestnicy projektu „Nowa droga do włączenia” rozpoczynają właśnie realizację ostatniego etapu projektu, którym są trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy uzyskanej podczas realizacji pozostałych form wsparcia.

Informacje uzyskane w trakcie opracowywania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji zostaną przekazane pracodawcom w celu dopasowania tematyki zajęć stażowych do potrzeb oraz predyspozycji zawodowych każdego z uczestników. Ponadto w trakcie odbywania stażu stażyści będą mogli liczyć na stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/projekty-nowa-droga-do-wlaczenia/