BEZPŁATNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA!

W ramach projektu „Nowa droga włączenia” zapewniamy różnorodne formy wsparcia i aktywizacji zawodowej. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie dostępna będzie szeroka gama bezpłatnych form wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji
  • Usługi o charakterze społecznym – trening umiejętności społecznych i coaching indywidualny
  • Usługi o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe
  • Usługi o charakterze edukacyjnym – kursy i szkolenia zawodowe
  • Usługi o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy
  • Usługi o charakterze zawodowym – staż zawodowy

Wśród korzyści dla uczestników należy wymienić bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, materiały dydaktyczne, catering, egzaminy zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia i inne.

Biuro projektu „Nowa droga do włączenia” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 przy ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka. Możesz skontaktować się z nami także telefonicznie pod numerem +48 603 419 618 lub mailowo: instytutedukacji2018@gmail.com.

Weź udział w projekcie. Nie zwlekaj z wysłaniem zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji o projekcie przeczytasz na stronie „Nowa droga do włączenia”.