Staże zawodowe dla uczestników projektu NDDW

Z wielką radością informujemy, że zdecydowana większość uczestników projektu „Nowa droga do włączenia” ukończyła już ostatnią formę wsparcia, którą były 3-miesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji.

Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi w bezpłatnych szkoleniach zawodowych poprzedzonych spotkaniami mającymi na celu diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów każdej z osób biorących udział w projekcie. Dzięki temu każdy z uczestników miał możliwość lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/projekty-nowa-droga-do-wlaczenia/