Pierwsza Grupa Ukończyła Szkolenie “Opiekun Dziecięcy”

Trwają szkolenia w ramach projektu “Nie daj się wykluczeniu”. Do tej pory 23 osoby zostały zrekrutowane z których wszystkie przeszły spotkanie z psychologiem. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy: jedna dziesięcioosobowa, druga trzynastoosobowa. Pierwsza grupa z powodzeniem ukończyła szkolenie “Opiekun dziecięcy”.

Przypominamy że projekt skierowany jest osób, które spełniają następujące warunki:

  • kandydat jest osobą zamieszkującą na terenie MOF Olsztyna województwa warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • kandydat jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • kandydat jest osobą w wieku 18-64;
  • kandydat jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  • kandydat nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęta dozorem elektronicznym).

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Nie daj się wykluczeniu”.