„Wygraj życie!”: Coaching indywidualny dla grupy II

Uczestnicy należący do grupy II (projekt „Wygraj życie!”) w ostatnich dniach ukończyli pierwszą formę wsparcia, która miała za zadanie zdiagnozowanie ich potencjałów oraz predyspozycji. Tym samym rozpoczęli oni realizację kolejnej formy wsparcia, którą będą zajęcia indywidualne z coachem.

Każdy z uczestników weźmie udział w sześciu spotkaniach trwających po jedną godzinę, a zajęcia będą odbywały się w miejscowości Wirów (województwo mazowieckie). Powyższa forma wsparcia będzie miała za zadanie przygotować uczestników do kolejnych etapów, między innymi do szkolenia zawodowego czy też trzymiesięcznego stażu zawodowego.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/wygraj-zycie/