„Wygraj życie!”: Trening kompetencji społecznych – grupa IV, V oraz VI

W ostatnich kilku dniach uczestnicy należący do grup IV, V oraz VI ukończyli zajęcia z indywidualnego coachingu. Kolejną formą wsparcia przewidzianą w ramach projektu „Wygraj życie!” będą spotkania mające na celu podniesienie kompetencji społecznych wśród uczestników. Spotkania będą odbywały się w miejscowości Jabłonna Lacka (województwo mazowieckie) i potrwają do 10 maja.

Zakres tematyczny spotkań z trenerem przewiduje następujące zagadnienia:

  1. Samoświadomość – zdolność do uświadamiania sobie uczuć własnych oraz innych osób, właściwego kontrolowania własnych
    emocji/uczuć/impulsów
  2. Aktywne słuchanie – umiejętność słuchania innych oraz analizowania wypowiedzi i odnoszenia się do nich
  3. Obserwacja zachowań, reakcji oraz odczuć innych osób, refleksji nad werbalnymi i niewerbalnymi aspektami interakcji
    interpersonalnej;
  4. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni – zdolności do postrzegania spraw z punktu widzenia innej osoby
  5. Tolerancja.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/wygraj-zycie/