„Wygraj życie!”: Uczestnicy projektu rozpoczynają staże zawodowe

Przed uczestnikami projektu „Wygraj życie!” kolejne wyzwanie. Tym razem aż 36 osób weźmie udział w stażach zawodowych, które będą odbywały się na terenie województwa mazowieckiego (powiat radomski, szydłowiecki, przysuski, lipski, sokołowski oraz łosicki) i potrwają trzy miesiące.

Oznacza to, że uczestnicy będą mogli w końcu wykorzystać w praktyce wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas realizacji poprzednich form wsparcia. Przypominamy, iż na czas odbywania stażu uczestnikom przysługiwać będzie stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW. Ponadto przed przystąpieniem do stażu każdy z uczestników przeszedł badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/wygraj-zycie/