„Wygraj życie!”: Zajęcia z coachingu dla kolejnych grup

Wraz z ukończeniem pierwszej formy wsparcia, którą były spotkania mające na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) uczestnicy projektu „Wygraj życie!” należący do grup IV, V oraz VI przystąpili do indywidualnych zajęć z coachingu. Zajęcia te będą odbywały się przez najbliższe dwa tygodnie w miejscowości Jabłonna Lacka (województwo mazowieckie).

Zakres tematyczny spotkań przewiduje następujące zagadnienia:

  1. podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów (w tym m.in.
    stawianie sobie celów),
  2. przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji,
  3. budowa wysokiej samooceny
  4. trening motywacyjny

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/wygraj-zycie/