Szkolenia zawodowe:

W ramach realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę” nr RPOP.07.02.00-16-0049/18 na terenie województwa opolskiego.

Fundacja Instytut Edukacji realizuje SZKOLENIA ZAWODOWE w formie zajęć grupowych w wymiarze 80 godzin lekcyjnych dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Kierunek szkolenia: Pracownik biurowy

Zakres tematyczny:

  • praca biurowa w organizacji,
  • obsługa klienta,
  • dokumentacja biurowa,
  • sztuka prezentacji produktu i autoprezentacji.