„Wygraj życie!”: Grupa I rozpoczyna swój udział w projekcie

Uczestnicy projektu „Wygraj życie!” należący do grupy I są już w trakcie realizacji pierwszej formy wsparcia, którą są spotkania mające na celu diagnozę indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP.

Zajęcia rozpoczęły się 14 stycznia i potrwają do 19 stycznia, każdy z uczestników spotka się indywidualnie z psychologiem oraz z doradcą zawodowym, dzięki czemu opracowana zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR).

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://instytut-edukacji.org/wygraj-zycie/