NOWA DROGA DO WŁĄCZENIA: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Jesteś mieszkańcem powiatu makowskiego, ostrołęckiego lub przasnyskiego? Masz 18 lub więcej lat? Zagraża Ci ubóstwo lub wykluczenie społeczne? Weź udział w projekcie „Nowa droga do włączenia”! Wejdź na stronę projektu i dowiedz się jakie bezpłatne wsparcie czeka na Ciebie.  

Grupę docelową projektu „Nowa droga do włączenia” stanowi 40 osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego.

Grupę docelową stanowią osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Rekrutacja w ramach projektu realizowana jest w trybie ciągłym od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. w jednomiesięcznych turach – lista rezerwowa maksymalnie do 3 osób, która będzie aktualizowana do 2 tygodni od rozpoczęcia wsparcia.

Zgłoś się do projektu! Jesteśmy dla Ciebie dostępni w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 przy ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka. Możesz skontaktować się z nami także telefonicznie pod numerem +48 603 419 618 lub mailowo: instytutedukacji2018@gmail.com.

Więcej informacji o projekcie przeczytasz na stronie „Nowa droga do włączenia”.