Zajęcia z poradnictwa specjalistycznego dla grupy I

Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy I wezmą udział w jednej z pierwszych form wsparcia, a mianowicie w zajęciach z poradnictwa specjalistycznego. Zajęcia te zostaną podzielone na dwa spotkania po 1,5 godziny, tym samym przewidziano łącznie po 3 godziny na każdego uczestnika.

Kolejnymi formami wsparcia będą między innymi warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia z poradnictwa zawodowego czy też bezpłatne szkolenia zawodowe. Na czas realizacji poszczególnych form wsparcia każdy z uczestników będzie mógł liczyć na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/