Zajęcia z IPD dla grupy 7

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” należący do grupy 7 rozpoczną jedną z pierwszych form wsparcia, którą będą indywidualne spotkania ze specjalistą w ramach opracowywania Indywidualnego Planu Działania (IPD). Na każdego uczestnika przewidziane zostały cztery spotkania.

Spotkania te przygotują uczestników na kolejne formy wsparcia, którymi będą między innymi zajęcia z poradnictwa zawodowego oraz szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Szkolenia te będą dostosowane do potrzeb oraz predyspozycji każdego z uczestników, które zostaną zdiagnozowane podczas spotkań w ramach IPD.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/postaw-na-rozwoj-zawodowy/