„POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” nr RPSL.07.01.01-24-0256/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 • Realizator projektu Lider:  – Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Partner – Stowarzyszenie Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 12
 • Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2020 do 31 maja 2021 r.
 • Obszar realizacji projektu: miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.
 • Dofinansowanie projektu z UE:  876 098,97 zł

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humaneo realizuje projekt „Postaw na rozwój zawodowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby powyżej 30-ego roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo, z niskimi kwalifikacjami Zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego w miastach: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i powiatach: będzińskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, lublinieckim, mikołowskim, pszczyńskim, tarnogórskim, zawierciańskim. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” realizowany jest przez FUNDACJĘ INSTYTUT EDUKACJI w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM HUMANEO od 01 czerwca 2020 do 31 maja 2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od czerwca do listopada 2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego– IPD – 4h/os.  w ramach opracowania indywidualnego planu działania, oraz 2/os zajęć w ramach monitorowania opracowanego IPD (obligatoryjne)

a) identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika,

b) rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej Uczestnika Projektu

c) dopasowanie pomocy odpowiednio do sytuacji Uczestnika Projektu

a) udzielenie informacji o regionalnym rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolnictwa,

b) badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) omówienie metod ułatwiających wybór/zmianę zawodu lub podjęcie zatrudnienia, adaptację w nowym miejscu pracy.

a) Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,

b) Przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy/stażu,

c) Pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

a)  24 osoby wezmą udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

b) 48 osób weźmie udział w szkoleniu/kursie IT,

c) 72 osoby weźmie udział w szkolenie z zakresu umiejętności miękkich

a) Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,

b) Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego,

c) Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 3. 3 miesięczne staże,
 4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 5. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE  w biurze projektu:

ul. Koszarowa 20 
43-602 Jaworzno

telefonicznie pod numerem +48 601 549 772.

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • „Postaw na rozwój zawodowy” z FIE Fundacja Instytut Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Humaneo zrealizowała projekt „Postaw na rozwój zawodowy”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt …
 • Koniec realizacji projektu „Postaw na rozwój zawodowy” Informujemy, że jakiś czas temu zakończyliśmy realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 czerwca 2020 roku na terenie województwa śląskiego, a jego uczestnikami …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy 7 Informujemy, że w dniu dzisiejszym uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” należący do grupy 7 rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe. Szkolenie to będzie trwało łącznie 60 godzin. Przypominamy, iż szkolenie to …
 • Grupa 7 – zajęcia z pośrednictwa pracy Informujemy, że w najbliższych kilku dniach uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” należący do grupy 7 wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. …
 • Grupa 7 – poradnictwo zawodowe W najbliższych kilku dniach kolejni uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” wezmą udział w indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Na każdego z uczestników przewidziano po dwa spotkania trwające trzy godziny …
 • Zajęcia z IPD dla grupy 7 W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” należący do grupy 7 rozpoczną jedną z pierwszych form wsparcia, którą będą indywidualne spotkania ze specjalistą w ramach opracowywania Indywidualnego Planu …
 • Grupa 5 oraz 6 kończy swój udział w projekcie Część uczestników projektu „Postaw na rozwój zawodowy” właśnie zakończyła realizację ostatniej formy wsparcia, którą były staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce …
 • ZAJĘCIA Z POŚREDNICTWA PRACY DLA KOLEJNYCH GRUP Już w najbliższych dniach uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” z grupy piątej i szóstej rozpoczną spotkania w ramach pośrednictwa pracy. Jest to kolejna forma wsparcia, która ma na celu …
 • POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY: RUSZAJĄ STAŻE Uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” z grupy drugiej i trzeciej zakończyli już spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań było przygotowanie Uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej, następnie przedstawienie propozycji odpowiedniej …
 • KOLEJNE SZKOLENIE Z E-MARKETINGU Już czwarta grupa Uczestników projektu „Postaw na rozwój zawodowy’ bierze udział z szkoleniu z E-marketingu. Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników projektu wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktualnych standardów w …

PLIKI DO POBRANIA