„WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA ZATRUDNIENIA”: SPRAWDŹ, JAK POMAGAMY UCZESTNIKOM PROJEKTU

Projekt „Właściwa ścieżka zatrudnienia” adresowany jest dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w powiatach końskim, m. Konin, słupeckim, gnieźnieńskim, wągrowieckim. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa. Zobacz, w jaki sposób wspieramy rozwój zawodowy uczestników projektu.

Pierwszą z realizowanych form pomocy jest opracowanie Indywidualnego Plan Działania. Uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnej identyfikacji potrzeb, która polega na diagnozie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja (dla każdego uczestnika projektu) Indywidualnego Planu Działania. Plan ten obejmuje:

  • identyfikację potrzeb osoby niepełnosprawnej
  • analizę przyczyn braku pracy
  • identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy
  • sporządzenie IPD

Jeżeli szukasz nowych możliwości rozwoju na rynku pracy koniecznie weź udział w projekcie „Właściwa ścieżka zatrudnienia”. Rekrutacja do projektu trwa do stycznia 2020 roku.

Nie zwlekaj!

Do udziału w projekcie zaprasza Fundacja Instytut Edukacji wspólnie z partnerem INFOS Tomasz Żurek. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie odwiedź nas w biurze projektu przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20c, 62-400 Słupca. Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jeszcze więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Właściwa ścieżka zatrudnienia”.