WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA ZATRUDNIENIA: Pierwszy etap realizacji projektu

30 Uczestników Projektu skorzystało z pierwszej formy wsparcia jakim jest Indywidualny Plan Działania.  W ramach pomocy każdej osobie została opracowana indywidualna ścieżka jaką przejdzie w ramach projektu aby spełnić założone cele jakim jest aktywizacja.  

Głównym celem spotkań było wsparcie Uczestników Projektu w zakresie obecnej sytuacji oraz jej zmiany. 

Projekt „Właściwa ścieżka zatrudnienia” realizowany przez Fundację Instytut Edukacji (Beneficjent) wraz z  INFOS Tomasz Żurek (Partner) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Właściwa ścieżka zatrudnienia”.