„Właściwa ścieżka zatrudnienia” – czas na podsumowanie

Wraz z końcem czerwca zakończyliśmy realizację projektu „Właściwa ścieżka zatrudnienia”. W projekcie wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, którzy poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym otrzymali odpowiedni certyfikat będący potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie. Ponadto 34 osoby wzięły udział w trzymiesięcznych stażach zawodowych podczas których miały one możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego.

Tematyka szkoleń zawodowych została ustalona na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i potencjału uczestników projektu, wzięto również pod uwagę potrzeby lokalnego rynku pracy. Osoby biorące udział w szkoleniach uzyskały kwalifikacje w następującym zakresie:

1)  Pracownik biurowy z obsługą komputera

2)  Pracownik biurowy z obsługą klienta

3)  Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

4)  Specjalista ds. sprzedaży z elementami logistyki i obsługi biura

5)  Przedstawiciel handlowy z obsługą klienta i elementami pracy biurowej

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, którzy poprzez aktywny udział w licznych formach wsparcia włączyli się w proces samorealizacji oraz rozwoju osobistego, co z pewnością zaowocuje już w niedalekiej przyszłości.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/wlasciwa-sciezka-zatrudnienia/