W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Wygraj życie!”

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Wygraj życie!”. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji określonych w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego z powiatu: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, lipskiego.

Zadania realizowane w projekcie:

zad. 1 – DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji

* zajęcia indywidualne z psychologiem – 1 spotkanie po 1 godzinę na osobę, zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 1 spotkanie po 1 godzinę na osobę

zad. 2 – COACHING INDYWIDUALNY

* zajęcia indywidualne z coachem – 6 godzin na osobę – 6 spotkań po 1 godzinę na osobę, 2 spotkania na miesiąc

zad. 3 – TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

* zajęcia grupowe z coachem – 16 godzin na osobę – 4 spotkania po 4 godziny na osobę – 6 grup

zad. 4 – KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

* zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy – 6 spotkań po 1 godzinę na osobę

zad. 5 – SZKOLENIA ZAWODOWE

* zajęcia grupowe – 120 godzin na grupę

zad. 6 – STAŻE ZAWODOWE

* 3 miesiące dla 36 Uczestników Projektu

Rekrutacja potrwa do końca lutego 2022 r., w przypadku zainteresowania wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu:

– poprzez wizytę w Biurze Projektu: Aleje Jana Pawła II 2, 08-304 Wirów

– w formie elektronicznej na adres: wz@instytut-edukacji.org

– drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 663-031-704, 693-160-932

Więcej informacji na temat projektu: https://instytut-edukacji.org/wygraj-zycie/