Uczestnicy projektu NDSW ukończyli staże zawodowe

Informujemy, że 24 uczestników projektu „Nie daj się wykluczeniu!” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były 3-miesięczne staże zawodowe.

Tym samym uczestnicy zakończyli swój udział w projekcie i poprzez aktywne uczestnictwo w licznych formach wsparcia zdobyli cenne doświadczenie, które z pewnością pomoże im w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Przypominamy, iż na czas odbywania szkolenia uczestnicy mogli liczyć na stypendium stażowe oraz na ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/ndsw/