Szkolenie zawodowe dla grupy II

W dzisiejszym dniu uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy II rozpoczynają bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”. Szkolenie to będzie odbywać się w Zambrowie (województwo podlaskie).

Głównym celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/