Szkolenie zawodowe dla grupy 7

Informujemy, że w dniu dzisiejszym uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” należący do grupy 7 rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe. Szkolenie to będzie trwało łącznie 60 godzin.

Przypominamy, iż szkolenie to zakończy się egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/postaw-na-rozwoj-zawodowy/