Staże zawodowe – ostatnia prosta

Z wielką radością informujemy, że większość uczestników projektu „Nie daj się wykluczeniu!” jest właśnie pod koniec realizacji ostatniej formy wsparcia, którą są 3-miesięczne staże zawodowe.

Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi w bezpłatnych szkoleniach zawodowych czy też w spotkaniach z pośrednictwa pracy. Ponadto w trakcie realizowania wyżej wspomnianych form wsparcia uczestnicy mogli liczyć na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/projekty-nowa-droga-do-wlaczenia/