STARTUJE PROJEKT „WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA ZATRUDNIENIA”

Fundacja Instytut Edukacji wspólnie z partnerem INFOS Tomasz Żurek zapraszają do udziału w projekcie „Właściwa ścieżka zatrudnia”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkujących powiaty koński, słupecki, gnieźnieński i wągrowiecki. Poznaj szczegóły projektu i zgłoś swój udział.

Projekt adresowany jest dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w powiatach końskim, m. Konin, słupeckim, gnieźnieńskim, wągrowieckim (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do os. fizycznych).

Rekrutacja trwa od września 2019 roku do stycznia 2020 roku. Nie zwlekaj! Sprawdź jakie korzyści uzyskasz biorąc udział w projekcie i zgłoś swój udział.

Pomoc udzielana uczestnikom projektu jest dla nich całkowicie bezpłatna. W ramach projektu „Właściwa ścieżka zawodowa” prowadzimy indywidualną identyfikację potrzeb uczestników projektu w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz starze. Wśród dodatkowych korzyści znajdują się:

  • materiały dydaktyczne,
  • catering,
  • egzaminy zawodowe,
  • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia,
  • ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu,
  • dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie odwiedź nas w biurze projektu przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20c, 62-400 Słupca. Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jeszcze więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Właściwa ścieżka zatrudnienia”.