SPAWACZ – SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

W dniu 28. października 2020 roku zakończyło się szkolenie „Spawacz”. Dziewięciu Uczestników projektu „Postaw na rozwój zawodowy” biorących udział w kursi otrzymało certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich umiejętności i kompetencje zawodowe.

Do projektu zgłosiły się osoby powyżej 30-ego roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo, z niskimi kwalifikacjami, zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Postaw na rozwój zawodowy”.


POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” nr RPSL.07.01.01-24-0256/19
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.