Ruszamy ze stażami zawodowymi!

Informujemy, że w ostatnich tygodniach część uczestników projektu „Nie daj się wykluczeniu” rozpoczęła realizację ostatniej formy wsparcia, którą są trzymiesięczne staże zawodowe. Staże są przewidziane dla 24 uczestników i organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami, bądź też uczestników projektu z pracodawcami.

Wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w zajęciach z poradnictwa psychologicznego połączonego z diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjału UP, w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, których ukończenie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/ndsw/