Rusza rekrutacja!

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta!
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:
*Osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • osoby niepracujące w wieku 15 lat i więcej
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
  • osoby zamieszkujące w gm. Powiatu: białostockiego (Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Tykocin), hajnowskiego ( Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka), siematyskiego (Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siematycze – miasto)
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
  • Kryteria obligatoryjne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej
  • osoby korzystające z POPŻ

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres zamieszkania.
O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!